Jam Kontabel e Miratuar me eksperience 12 vjecare.
Ofroje keto sherbime dhe perkushtim maximal me cmime konkuruese duke filluar nga 30 euro:
-Mbajtja e llogarive kontabel
-Sherbime kontabiliteti
-Pergatitja e Pasqyrave Financiare
-Rregjistrimi dhe largimi i punonjesve
-Kalkulimi i Borderose
-Procesimi i Pagave
-Dokumentacion punonjesi per Zyren e Punes
-Kalkulimi i TVSHse, raportimi ne E-Filing
-Tatimi ne burim
-Tatim Fitimi
-Konsulence per kodin e punes
-Leja e punes per te huajt
-Planifikim & keshillimi per taksat
-Raporte & konsulence manageriale
-Konsulence Fiskale & Financiare


Cel. : 0692636801