Kompania ADD, kërkon kandidatë për pozicionin
Agjent Shitjesh - Departamenti Joushqimor


DETYRAT KRYESORE
- Mirëmban rrjetin e klientëve ekzistues dhe identifikon klientë të rinj potencialë
- Prezanton në mënyrë profesionale produktet tek klientët e zonës që mbulon
- Identifikon nevojat dhe propozon zgjidhje për përmbushjen e nevojave të klientëve
- Realizon shitje nga gjithë gama e produkteve
- Ofron shërbim cilësor ndaj klientëve
- Monitoron proçesin e porosive dhe bashkëpunon ngushtë me gjithë departamentet përgjegjëse deri në mbërritjen e tyre tek klientët
- Raporton tek manaxheri i shitjeve mbi ecurinë e punës dhe si dhe problematikat e ndryshme
- Eshtë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e aseteve të kompanisë në treg

PROFILI

- Të ketë mbaruar arsimin e lartë
- Aftësi shumë të mira në shitje
- Aftësi shumë të mira negociuese
- Aftësi shumë të mira komunikuese
- Leje drejtim automjeti të klasit B
- Minimalisht 1 vit përvojë pune në kompani distribucioni ose në shitje


Të interesuarit të dërgojnë CV-në në adresën e e-mailit:hr@add.com.al me subjekt Agjent Shitje
Afati i fundit për aplikime: 20 Shkurt 2017


SUKSESE!


Apliko