Digicom kerkon te punesoje : Drejtor i Departamentit Ligjor

Pershkrimi i punes
-Mbulon te gjitha aspektet ligjore te veprimtarise se kompanise.
-Formulon kontrata dhe siguron qe kontratat kane baze ligjore.
-Mban mardheniet me agjensite shteterore vezhguese dhe mbikqyr e udheheq te gjitha aspektet e marrjes apo dokumentimit te licensave.
-Njohje me legjislacionin ne fuqi ne vecanti ate ne lidhje me kompanite me veprimtari ne telekomunikacion.
-Sherben si keshilltare ligjore per menaxheret e larte te kompanise mbi ndertimin e nje marredhenie konkrete me nje partner.
-Mbikqyr proceduren e hartimit dhe pergatitjes se dokumentacionit ligjor qe ka te beje me aktivitetin e shoqerise.
-Perfaqeson shoqerine ne raste konfliktesh dhe pergatit kerkese-padite dhe cdo akt tjeter qe i drejtohet organeve te niveleve gjyqesore.
-Cdo detyre tjeter qe kerkohet nga shoqeria dhe qe mund te perfshihet ne natyren e profesionit te juristit.
-Të kenë përkushtim maksimal gjatë orarit të punës .

Edukimi, Kualifikimet dhe Eksperiencat e kërkuara
-Te kenë përfunduar arsimin e lartë,dega Juridik.
-Të kenë mbi 5 vjet eksperiencë pune.
-Njohje e mirë e gjuhës angleze.
-Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office.
-Aftësi shumë të mira komunikimi.
-Aftësi për të punuar në grup
-Të karakterizohen nga ndershmëria,integriteti dhe korrektësia
-Të kenë aftësi organizative, kreative dhe të ndihmojnë në dhënien e ideve të reja.
-Të ecin me të njëjtin hap me qëllimet dhe synimet e kompanisë
-Të ruajnë konfidencialitetin.
-Të jenë të komunikueshëm me kolegët dhe të gatshëm në çdo kohë të japin ndihmën e tyre për nevojat e kompanisë
-Të karakterizohen nga ndershmëria,integriteti dhe korrektësia

Te interesuarit jane te lutur te dergojne CV e tyre prane adreseses se email:hr@digicom.al

Apliko