Pershkrimi i punes

Nen supervizimin e Team Leaderit te Programimit, do te merret me krijimin, testimin dhe mirembajtjen e moduleve te ndryshme te sistemeve te informacionit te kompanise.Do te krijoje, mirembaje, testoje dhe kontrolloje raporte te ndryshme. Analizon proceset per te ndertuar zgjidhjet e kerkuara, per te reflektuar sa me drejt logjiken e biznesit.

Aftesite

- Te kete diplome universitare (preferohet ne fushen e TIK)
- Eksperience te pakten 3 vjet ne programim Php, Mysql,JS.
- Eksperience pune me sherbimet web
- Eksperience pune me SugaCrm ose vTiger (perben nje plus)
- Eksperience me modulet e ndryshme sipas funksioneve te kompanise (finance, faturim, magazine, suport klienti, etj)
- Eksperience pune me sisteme operues server Windows, Unix, Linux, etj
- Eksperience ne integrimin e sistemeve te ndryshme
- Te kete aftesi krijuese

-Te jete i afte te pershtatet ne nje ambjent ne ndryshim te vazhdueshem
-Te jete i afte te respektoje afatet e punes
-Te jete i afte te punoje ne grup

Paga: shume e mire, ne pershtatje me eksperiencen e kandidatit.

Te interesuarit te dergojne CV e tyre ne adresen elektorike :hr@digicom.alApliko