F&M Reklama është një nga operatorët kryesorë në tregun e reklamave në Shqipëri, e cila ofron të gjitha produktet dhe shërbimet në fushën e reklamimit, ku përfshihen: tabela ndriçuese, printime dixhitale indoor/outdoor, punime me gërma 3D, punime profesionale të teknologjisë LED, reklama në seri, billborde, karburante, stenda promocionale, artikuj promocionalë, reklama elektronike etj.

F&M Reklama ka shpalllur vakant pozicionin Inxhinier Projektimi , pjesë e Departamentit të Prodhimit dhe Montimit të reklamave.

Detyrat dhe Përgjegjësitë
Bashkëpunon me Designer dhe Menaxherin e Prodhimit për detajimin e produkteve;
Merret me zbërthimin e produktit;
Përgatit proceset e punës në linjën e prodhimit ose makinerive përkatëse.

Edukimi
Diplomë Master në Inixhineri Mekanike, preferohet Dega Konstruksione.

Kualifikime të tjera
Njohuri të mira mbi Autocad 2D, 3D , SAP, SKETCH UP
Njohuri mbi programet e design, photoshop, illustrator
I/e pajisur me patentë dhe i/e aftë në drejtim automjeti
Njohje shumë të mire të gjuhës angleze

Aftësi të tjera
Aftësi shumë të mira komunikuese;
Sjellje proaktive në ambjentin e punës;
Aftësi shumë të mira në organizimin , planifikimin dhe koordinimin e punës;
Qëndrim pozitiv ndaj situatave të ndryshme;
Sjellje tolerante ndaj risive dhe ndryshimit;
Dëshirë për të punuar në grup;
Dëshirë për të mësuar, për të marrë iniciativa të reja dhe kreativ;

Jeni të lutur të dërgoni CV tek adresa email: hr@fmreklama.al brenda datës: 24/01/2017

Apliko