PDA

View Full Version : Tendera & Ankande & Ftesa për OfertëPages : [1] 2 3 4 5

 1. AL, Tiranë njoftim Projekti CARDS
 2. AL, Tiranë njoftim Projekti CARDS
 3. AL, Tiranë njoftim Projekti CARDS
 4. AL, Tiranë njoftim Projekti CARDS
 5. AL, Tiranë shpallje Komisioni Europian
 6. AL, Tiranë shpallje Projekti CARDS
 7. AL, Tiranë njoftim Komisioni Europian
 8. AL, Fier-Patos, FTESE PER OFERTE
 9. AL, Tiranë FTESE PER OFERTE nga Bashkia e Tiranes me fond limit 5.000.000 Leke
 10. AL, Tiranë shpallje Ftese per oferte nga ERT me fondin limit 160 mije EURO
 11. AL, Tiranë njoftim INVITATION TO BID
 12. AL, Tiranë Ftese per Oferte me fondin limit prej 1 920.000
 13. AL, Tiranë Ftese per Oferte nga KESH me fond limit 14,100,000 leke
 14. AL, Shkodër njoftim Ftese per Oferte nga Dogana Shkoder (3,350,000 leke)
 15. AL, Lezhe njoftim Ftese per Oferte nga Bashkia Lezhe (fondi 8,600,000 leke)
 16. AL, Komuna Golem-Durrës tender per asfaltim rruge me vlere 7,000,000 leke
 17. AL, Komuna Golem-Durrës tender per asfaltim rruge me vlere 5,400,000 leke
 18. AL, Tiranë shpallje TENDER I HAPUR nga Banka e Shqiperise me fond limit 17.027.000 leke
 19. AL, Vlorë SERVICE PROCUREMENT NOTICE 300,000 €
 20. AL, Tiranë shpallje Ftese per Oferte nga RTSH me vlere 11,000,000 leke
 21. AL, Tiranë Tender i Hapur nga Banka e Shqiperise me vlere 3,300,000 leke
 22. AL, Tiranë Tender i Hapur nga Banka e Shqiperise me vlere 1,058,000 leke
 23. AL, Tiranë forecast Establishment / Update of the Port of Durres Masterplan
 24. AL, Tiranë forecast Renovation of the New Police Headquarters (Equipment)
 25. MK, Shkup forecast Capacity Building in Support to the Decentralisation of Management of Assist
 26. AL, Tiranë shpallje ftese per oferte nga Avokatura e Shtetit me vlere 4,000,000 leke
 27. AL, Tiranë shpallje ftese per oferte per blerje karburanti me vlere 12,600,000 leke
 28. AL, Tiranë shpallje Radio Gramafon (Phonola) Antik 25.000 €
 29. AL, Ulez-Shkopet shpallje ftese per oferte me fondin limit 4,224,000 leke
 30. AL, Kukes shpallje ftese per oferte me vlere 1,500,000 leke
 31. AL, Rubik shpallje ftese per oferte me vlere 2,240,000 leke
 32. AL, Tiranë Tender i Hapur nga Banka e Shqiperise me vlere 3.495.000 leke
 33. Kuçove, shpallje tenderi nga ARMO Sh.A. me fond limit 1.284.000 leke
 34. AL, Durrës shpallje tenderi nga ARMO SHA me fondin limit 2,247,000 leke
 35. AL, njoftim tenderi nga Bashkia Lezhe me fondin limit 12,680,000 leke
 36. AL, Sarandë njoftim ftese per tender nga Armo Sh.A me vlere 1,284,000 leke
 37. AL, Durrës njoftim per tender nga Bordi i kullimit me vlere 1,500,000 leke
 38. AL, Tiranë shpallje Constution of serious crimes court
 39. AL, Fier Ftese per Tender nga Ministria e Shendetesise me vlere 5,000,000 Leke
 40. AL, Korçë shpallje tenderi nga KESH me fondin limit 3,840,000 leke
 41. AL, Korçë shpallje Ftese per tender nga Drejtori e Sherbimit Spitalor me vlere 3,500,000 leke
 42. AL, Korçë shpallje Ftese per tender nga Drejtori e Sherbimit Spitalor me vlere 8,000,000 leke
 43. AL, Vlorë njoftim Ftese per Oferte nga Universiteti i Vlores
 44. AL, Tiranë njoftim CARDS-Furniture and Equipment for Court Administrators
 45. AL, Tiranë njoftim CARDS Project- SUPPLY PROCUREMENT NOTICE
 46. AL, Durrës shpallje tenderi nga Komuna Golem per asfaltim me vlere 10.000.000 leke
 47. AL, Durrës shpallje tenderi nga Komuna Golem-ndertimi ambulancave me vlere 5.000.000 leke
 48. AL, Fier shpallje tenderi nga Armo Sha me vlere 10.051.050 leke
 49. AL, Kucove shpallje tenderi nga Uzina Mekanike e Naftes me vlere 5 352 000 leke
 50. AL, Tiranë tender per blerje pajisje kompjuterike me vlere 11.216.000 lek